CDV Valpsjuka Snabbtest Hund

149 kr

50 kr

CDV / Canine Distemper Virus / Valpsjuka

Provtagning med medföljande tops görs på snor eller ögonsekret som doppas i analysvätskan och som sedan droppas i avläsaren som ger resultatet inom 5-10 minuter. 

Valpsjuka är en hos hundar förekommande smittsam sjukdom som angriper mestadels unghundar på 2-18 månader. 

Valpsjukeviruset leder ibland till allvarlig lunginfektion med hög feber, kraftig allmänpåverkan mer risk för allvarligare former hos unghundar än hos äldre och övrigt friska individer.

Valpsjukeviruset finns spritt över hela världen och ovaccinerade hundar utgör smittkälla.

Hundar kan smittas av virus i sin omgivning och behöver alltså inte träffa smittad hund för att bli smittad och sjuk.

Hundar smittas mycket lätt genom direktkontakt eller genom att vara nära en annan smittad hund.

Hos många vuxna leder en smitta med CDV till milda symptom med hosta och feber och risken för allvarligare sjukdomsbild är större hos valpar och unghundar.

Symtom förutom feber och hosta är riklig, varliknande snor från ögon och nos, diarré.

Dräktiga tikar aborterar valparna och/eller föder svaga valpar som snart dör.

Ovaccinerade valpar som utsätts för smitta i samband med besök/import löper större risk.

( Instruktioner på Engelska medföljer ) 

Läs mer på SVA:

http://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/valpsjuka-hund

OBS! Nilsson och Lindhe AB besitter inte den kompetens som en Veterinär gör och du ska därför alltid uppvisa ditt djur för Veterinär vid misstanke om smitta.