FELINA 3275 kr

Köp 4 betala för 3 (billigaste på köpet) Gäller hela butiken. Blanda som du vill :)

Felina 32,  

Produkten innehåller en del pinnar och frö 


EU-godkända industrihampasorten Felina 32 

Odlad i Klippan och fri från bekämpningsmedel. 

Gödslad med stallgödsel

Producerad på Skärholma Gård av Nilsson & Lindhe AB